Τι τρέχει με την όπερα;

5.2.17

Χάρτινη Πόλη

10-11.6.17

Τέχνη & κίνηση

25.2.18

Vagor & Bellavita

20.10.19

Το Μαγικότσιρκο 
19.3.17

Bobos Jazz Christmas Party 17.12.17

Bobos Winter Market 

4.11.18

Bobos Xmas Market

1.12.19

Burger Project
14.5.17

Bobos Christmas Market 16 & 17.12.17

Hour of Code 

8.12.18

Kids SunDay

26.1.20

PAST SPONSORS / COLLABORATORS