Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το player δοκιμάστε να επισκεφθείτε τη σελίδα μεσώ οποιουδήποτε browser εκτός Facebook (Chrome, Safari κ.α)